Bez kategorii

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Dodatek Osłonowy w 2024 r. – przypomnienie

Do 30 kwietnia 2024r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w wersji papierowej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) i taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Dodatek osłonowy przysługuje: Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje dochód…

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – informacja ogólna

y do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 14.11.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu…

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w wersji papierowej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) i taki wniosek musi być opatrzony…

Refundacja podatku VAT za gaz w 2024 r. (przedłużenie)

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie również w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej…

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5  lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 12.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15 Szczegóły poniżej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…