Czyste powietrze


Żądania wydania zaświadczenia są przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,  przez ePUAP oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12.

Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 33 8791-715 wew. 21. Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje,  realizuje zadania
z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.