Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach  realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia dla  osób powyżej 70 roku życia,

które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących podstawowe  artykuły, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakup lekarstw,  załatwienia pilnych spraw urzędowych, opłacenia rachunków.

Program ”Wspieraj Seniora”  jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Uwaga: Senior pokrywa koszt zakupów i opłat.

Zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Spytkowice, w szczególności osób samotnych, którym rodzina i bliscy z różnych przyczyn nie mogą zabezpieczyć ich podstawowych  potrzeb (np. z powodu  kwarantanny, izolacji domowej).

Seniorze

Jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy zadzwoń na infolinię:

Tel.: 22 505 – 11-11

Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie, ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, tel. 33/ 879 17 15.