Bon energetyczny

Zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaww celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) osoby spełniające kryterium dochodowe, od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będą mogły składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu…

Program Opieka 75 + – edycja 2024

Gmina Spytkowice w roku 2024 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2024 – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczychw gminie. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi zgodniez art. 6 pkt 9…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Dodatek Osłonowy w 2024 r. – przypomnienie

Do 30 kwietnia 2024r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w wersji papierowej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) i taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Dodatek osłonowy przysługuje: Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje dochód…

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – informacja ogólna

y do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 14.11.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu…

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w wersji papierowej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) i taki wniosek musi być opatrzony…

Refundacja podatku VAT za gaz w 2024 r. (przedłużenie)

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie również w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej…