Dodatek węglowy – aktualizacja

Dodatek węglowy – aktualizacja

Zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca…

Dodatek węglowy po zmianach

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku,…

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 09.11.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15. Szczegóły poniżej. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ośrodek…

Asystent osobisty osoby niepełnosprawanej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawanej – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5  lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 09.11.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15 Szczegóły poniżej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”…

Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

NABÓR NA ZASTEPSTWO NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu lub w ramach umowy zlecenia Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,…

Dodatek dla gospodarstw domowych – przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych odbywa się w siedzibie Ośrodka, ul. Zamkowa 12, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.00 – 15.00 środa w godzinach 8.00 – 16.30 piątek w godzinach 8.00 – 13.30 Druki wniosków dostępne są  w siedzibie GOPS lub można pobrać…

Wytyczne Ministerstwa klimatu i środowiska w sprawie dodatku węglowego

Informacje ogólne 1. Czym jest dodatek węglowy Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. 2. Komu przysługuje dodatek węglowy? Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki: a) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na…

Dodatek węglowy – przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od dnia 18 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można pobrać: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Ośrodka, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.30 – 15.00 – środa w godzinach 7.30 – 16.30 – piątek w godzinach 7.30 – 13.30…

Dodatek węglowy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Realizatorem zadania w Gminie Spytkowice będzie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów…

Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu. Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, naukio rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku…