Ogłoszenie dla osób zainteresowanych programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5  lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 12.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15 Szczegóły poniżej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 15.09.2023 r.

Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizuje od stycznia 2022 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022  i edycja 2023” i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu na rok 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w żuciu społecznym dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu określa załącznik nr 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju nr 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 12.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.