Rozwój pomocy społecznej – podniesienie jakości działania Ośrodka – 2022 rok

Gmina Spytkowice w roku 2022 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez organizację wsparcia informatycznego oraz konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka w obszarze:

I.. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

II.. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług,

Wysokość dotacji wynosi 29 760 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 33 679,56 zł.