Informacja w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
– zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
– funduszu alimentacyjnego
– specjalnego zasiłku opiekuńczego

na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 2022 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (empatia.mpips.gov.pl)

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie ośrodka, Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 brane będą pod uwagę dochody za 2021 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.

GODZINY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Poniedziałek – 8:00-13:00
Wtorek 8:00-13:00
Środa 11:00 -17:00
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 – 13:00

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od  1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie