Informacja dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizowanej ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, że Powiat Wadowicki
przystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, realizowanego ze środków PFRON – Moduł I.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

• ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

• posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień
niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany
w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku
przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.
W ramach Modułu I – będzie udzielana pomoc w formie świadczenia na sfinansowanie
Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”.

Wnioski, ulotki oraz treść Programu umieszczone są na stronie PCPR w zakładce „osoby niepełnosprawne – pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami” https://pcpr-wadowice.pl/osoby-niepelnosprawne/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnosciami-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnosciami-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd-2/

oraz na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/ Wnioski można składać do PCPR przy ul. Mickiewicza 15, pokój nr 1. Wnioski muszą być składane
w języku polskim, natomiast przetłumaczone w języku ukraińskim stanowią wniosek pomocniczy.