Wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (aktualizacja na 29.06.2021 r. – zmiany merytoryczne, tj. Wynikające ze zmian prawnych)

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – bez zmian

oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (aktualizacja na 29.06.2021 r. – zmiany merytoryczne, tj. Wynikające ze zmian prawnych)

oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (bez zmian)

oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów – bez zmian

oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (bez zmian)

wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów – bez zmian

Stare: