Odwiedziny świąteczne w 2021 roku

Odwiedziny świąteczne w 2021 roku

W dniach od 13 do 17 grudnia 2021r. jak co roku Samorząd Gminy Spytkowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, zorganizował odwiedziny świąteczne osób starszych powyżej 85 lat życia, oraz osób samotnie zamieszkujących w wieku poprodukcyjnym pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Odwiedzinami tymi objęto 208 osób. Wszystkim złożono życzenia i wręczono paczkę świąteczną….

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, żeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach: dnia 23 grudnia 2021r. tj, (czwartek) będzie czynny do godz. 14.00, dnia 24 grudnia 2021r. tj, (piątek) będzie nieczynny.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach aplikuje do  Programu – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi…

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przygotowuje wniosek do  Programu – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin…

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SPYTKOWICE NA LATA 2021-2030”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na…