Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

NABÓR NA ZASTEPSTWO NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu lub w ramach umowy zlecenia Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,…

Dodatek dla gospodarstw domowych – przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych odbywa się w siedzibie Ośrodka, ul. Zamkowa 12, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.00 – 15.00 środa w godzinach 8.00 – 16.30 piątek w godzinach 8.00 – 13.30 Druki wniosków dostępne są  w siedzibie GOPS lub można pobrać…

Wytyczne Ministerstwa klimatu i środowiska w sprawie dodatku węglowego

Informacje ogólne 1. Czym jest dodatek węglowy Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. 2. Komu przysługuje dodatek węglowy? Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki: a) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na…

Dodatek węglowy – przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od dnia 18 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można pobrać: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Ośrodka, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.30 – 15.00 – środa w godzinach 7.30 – 16.30 – piątek w godzinach 7.30 – 13.30…

Dodatek węglowy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Realizatorem zadania w Gminie Spytkowice będzie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów…

Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu. Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, naukio rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku…

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) i uchwały nr XXXI/309/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 30.12.2021r….

Informacja w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:– zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami– funduszu alimentacyjnego– specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 2022 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (empatia.mpips.gov.pl) Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dla maksymalnie5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Informacja dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizowanej ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, że Powiat Wadowickiprzystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, realizowanego ze środków PFRON – Moduł I. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzyprzybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z…