Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dla maksymalnie5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Informacja dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizowanej ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, że Powiat Wadowickiprzystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, realizowanego ze środków PFRON – Moduł I. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzyprzybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z…

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ + 48 222 309 900 Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków *    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci), *    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl), *    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie…

Informacja dla mieszkańców Gminy Spytkowice dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona…

Pomoc w wypełnianiu formularzy przez uchodźców chętnych na wyjazd do innych miast UE

Szanowni Państwo Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem HarcerstwaPolskiego. Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcomzakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju.Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności…

ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС

Weekend dla Ukrainy w ZUS Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy w weekend 26 i 27 marca…

Moje ręce dają Serce

Moje ręce dają Serce

Pod hasłem „Moje ręce dają Serce” dobiegło końca doposażenie maleńkiego mieszkania przy ulicy Szkolnej 3 w Spytkowicach, które również posłuży obywatelom Ukrainy, poszkodowanym  w wyniku konfliktu zbrojnego. Z tego miejsca szczególne podziękowania, za ogromne serce należą się Pani Iwonie Przystał za ofiarowanie telewizora i frytownicy, a także Wielkie Dziękuję  dla wielu darczyńców,  którzy wspomogli ten…