Informacja z I etapu naboru na stanowisko – Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Informuję, że po przeprowadzeniu I etapu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach wpłynęła jedna oferta