START

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5  lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 12.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15 Szczegóły poniżej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Dom seniora w Bachowicach

Dom seniora w Bachowicach

Wójt Gminy Spytkowice oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informują, że 30 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór osób chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w Domu Seniora w Bachowicach. Rekrutacja potrwa do dnia 8 lutego 2023 r. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, pok. nr 7…

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetycznaw 2023. Zgodnie z tą ustawą osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. O refundację VAT można…

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia.Niech tegoroczne Święta będą jednymi z piękniejszych.Niech wspaniała atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki,wyczekiwana pierwsza gwiazdka i cichutko płynące dźwiękinajpiękniejszych kolęd,przyniosą chwile zadumy i wzruszenia,ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie zdrowie, pomyślność i sameszczęśliwe chwile!Życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wSpytkowicach.

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Od czwartku, 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. „Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB…

Dodatek węglowy – aktualizacja

Dodatek węglowy – aktualizacja

Zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca…

Dodatek węglowy po zmianach

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku,…

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 09.11.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15. Szczegóły poniżej. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ośrodek…

Asystent osobisty osoby niepełnosprawanej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawanej – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5  lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 09.11.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15 Szczegóły poniżej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”…

Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

NABÓR NA ZASTEPSTWO NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu lub w ramach umowy zlecenia Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,…

Dodatek dla gospodarstw domowych – przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych odbywa się w siedzibie Ośrodka, ul. Zamkowa 12, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.00 – 15.00 środa w godzinach 8.00 – 16.30 piątek w godzinach 8.00 – 13.30 Druki wniosków dostępne są  w siedzibie GOPS lub można pobrać…

Wytyczne Ministerstwa klimatu i środowiska w sprawie dodatku węglowego

Informacje ogólne 1. Czym jest dodatek węglowy Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. 2. Komu przysługuje dodatek węglowy? Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki: a) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na…

Dodatek węglowy – przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od dnia 18 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można pobrać: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Ośrodka, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.30 – 15.00 – środa w godzinach 7.30 – 16.30 – piątek w godzinach 7.30 – 13.30…

Dodatek węglowy

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Realizatorem zadania w Gminie Spytkowice będzie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów…

Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na ¾ etatu. Wymagania niezbędne: 1) Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a)wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, naukio rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku…

Logo GOPS Spytkowice

Stypendia i zasiłki szkolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) i uchwały nr XXXI/309/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 30.12.2021r….

Informacja w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:– zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami– funduszu alimentacyjnego– specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 2022 r. w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (empatia.mpips.gov.pl) Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1…