START

Bon energetyczny

Zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaww celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) osoby spełniające kryterium dochodowe, od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będą mogły składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu…

Program Opieka 75 + – edycja 2024

Gmina Spytkowice w roku 2024 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2024 – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczychw gminie. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi zgodniez art. 6 pkt 9…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Dodatek Osłonowy w 2024 r. – przypomnienie

Do 30 kwietnia 2024r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w wersji papierowej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) i taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Dodatek osłonowy przysługuje: Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje dochód…

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – informacja ogólna

y do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5 lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 14.11.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu…

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach w wersji papierowej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) i taki wniosek musi być opatrzony…

Refundacja podatku VAT za gaz w 2024 r. (przedłużenie)

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie również w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej…

Ogłoszenie dla osób zainteresowanych programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, osobiście – w pokoju 5  lub poprzez wiadomość e-mail: pomocspoleczna@gopsspytkowice.pl, do 12.09.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 879 17 15 Szczegóły poniżej. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”…

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla 5 mieszkańców Gminy Spytkowice posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program „Opieka…

Dom seniora w Bachowicach

Dom seniora w Bachowicach

Wójt Gminy Spytkowice oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informują, że 30 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór osób chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w Domu Seniora w Bachowicach. Rekrutacja potrwa do dnia 8 lutego 2023 r. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, pok. nr 7…

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetycznaw 2023. Zgodnie z tą ustawą osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. O refundację VAT można…

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia.Niech tegoroczne Święta będą jednymi z piękniejszych.Niech wspaniała atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki,wyczekiwana pierwsza gwiazdka i cichutko płynące dźwiękinajpiękniejszych kolęd,przyniosą chwile zadumy i wzruszenia,ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie zdrowie, pomyślność i sameszczęśliwe chwile!Życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wSpytkowicach.

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Od czwartku, 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. „Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB…

Dodatek węglowy – aktualizacja

Dodatek węglowy – aktualizacja

Zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca…

Dodatek węglowy po zmianach

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku,…