Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Aleksandra Słowik-Mastalska, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@iods.pl lub pisemnie na adres: ul. Zamkowa 8, 34-116 Spytkowice.

Funkcję zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Aleksandra Szydłowska