Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Spytkowice!
Jeśli macie możliwość i chcielibyście przyjąć pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy prosimy o kontakt z:

  • Urzędem Gminy (tel. 33 8791 820, 33 8791-876) lub
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 33 8791 715).

To ważne ponieważ aktualnie prowadzimy rozeznanie, jaką ilość uchodźców możemy przyjąć na swoim terenie.