Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w roku 2022

Gmina Spytkowice w roku 2022 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wynosi 70 835 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 1 077 879 zł.