OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SPYTKOWICE NA LATA 2021-2030”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na…