Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach aplikuje do  Programu – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi…

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach  informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Spytkowice reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przygotowuje wniosek do  Programu – edycja 2022. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin…

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SPYTKOWICE NA LATA 2021-2030”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice na lata 2021-2030”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na…