Na pomoc Ukrainie!

Na pomoc Ukrainie!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, uruchamia zbiórkę środków finansowych aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Spytkowice, poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. Mieszkańców chcących wesprzeć ten cel zachęcamy do wpłat na konto  Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i…

Przyjmowanie uchodźców przez osoby prywatne

Przyjmowanie uchodźców przez osoby prywatne

Osoby prywatne czy instytucje chcące przyjąć uchodźców z Ukrainy powinny zgłosić swój akces mailowo na adres ukraina@muw.pl. W zgłoszeniach należy podać: dokładną lokalizację obiektu (adres), liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu, koszty, termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna, czas, na jaki możliwe jest…

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony…

Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Spytkowice!Jeśli macie możliwość i chcielibyście przyjąć pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy prosimy o kontakt z: Urzędem Gminy (tel. 33 8791 820, 33 8791-876) lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 33 8791 715). To ważne ponieważ aktualnie prowadzimy rozeznanie, jaką ilość uchodźców możemy przyjąć na swoim terenie.

Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl przez bankowość elektroniczną na portalu emp@tia.Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie Zapraszamy 15 lutego 2022 roku godz. 9.30 – 12.00świetlica przy budynku Urzędu Gminy…

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada…

Odwiedziny świąteczne w 2021 roku

Odwiedziny świąteczne w 2021 roku

W dniach od 13 do 17 grudnia 2021r. jak co roku Samorząd Gminy Spytkowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, zorganizował odwiedziny świąteczne osób starszych powyżej 85 lat życia, oraz osób samotnie zamieszkujących w wieku poprodukcyjnym pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Odwiedzinami tymi objęto 208 osób. Wszystkim złożono życzenia i wręczono paczkę świąteczną….

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, żeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach: dnia 23 grudnia 2021r. tj, (czwartek) będzie czynny do godz. 14.00, dnia 24 grudnia 2021r. tj, (piątek) będzie nieczynny.