Pomagamy Ukrainie

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony…

Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Spytkowice!Jeśli macie możliwość i chcielibyście przyjąć pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy prosimy o kontakt z: Urzędem Gminy (tel. 33 8791 820, 33 8791-876) lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 33 8791 715). To ważne ponieważ aktualnie prowadzimy rozeznanie, jaką ilość uchodźców możemy przyjąć na swoim terenie.