Pomagamy Ukrainie

Informacja dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizowanej ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, że Powiat Wadowickiprzystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, realizowanego ze środków PFRON – Moduł I. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzyprzybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z…

Informacja dla mieszkańców Gminy Spytkowice dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona…

Pomoc w wypełnianiu formularzy przez uchodźców chętnych na wyjazd do innych miast UE

Szanowni Państwo Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem HarcerstwaPolskiego. Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcomzakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju.Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności…

ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС

Weekend dla Ukrainy w ZUS Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy w weekend 26 i 27 marca…

Moje ręce dają Serce

Moje ręce dają Serce

Pod hasłem „Moje ręce dają Serce” dobiegło końca doposażenie maleńkiego mieszkania przy ulicy Szkolnej 3 w Spytkowicach, które również posłuży obywatelom Ukrainy, poszkodowanym  w wyniku konfliktu zbrojnego. Z tego miejsca szczególne podziękowania, za ogromne serce należą się Pani Iwonie Przystał za ofiarowanie telewizora i frytownicy, a także Wielkie Dziękuję  dla wielu darczyńców,  którzy wspomogli ten…

Na pomoc Ukrainie!

Na pomoc Ukrainie!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, uruchamia zbiórkę środków finansowych aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Spytkowice, poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. Mieszkańców chcących wesprzeć ten cel zachęcamy do wpłat na konto  Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i…

Przyjmowanie uchodźców przez osoby prywatne

Przyjmowanie uchodźców przez osoby prywatne

Osoby prywatne czy instytucje chcące przyjąć uchodźców z Ukrainy powinny zgłosić swój akces mailowo na adres ukraina@muw.pl. W zgłoszeniach należy podać: dokładną lokalizację obiektu (adres), liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu, koszty, termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna, czas, na jaki możliwe jest…